Hem

OM OSS

Fredersen bildades 2006 och erbjuder kvalificerad affärsjuridisk rådgivning till företag, noterade såväl som onoterade. Vår ledstjärna är maximal klientnytta och det genomsyrar allt vi gör, från samarbetet med våra klienter och de tjänster vi erbjuder, till vem vi rekryterar och hur vi har valt att organisera vår byrå. Vi har kontor i Malmö och i Stockholm.


SPECIALISTOMRÅDEN


M&A

På Fredersen företräder vi regelbundet såväl köpare som säljare samt deras finansiärer. Vi erbjuder kvalificerad projektledning inkluderande förhandling och noggrann dokumentation. Vi förhandlar och dokumenterar såväl publika som privata företagsförvärv och vid publika förvärv ansvarar vi allt oftare för upprättandet av prospekt. Vi har även lång erfarenhet av fastighetsaffärer och biträder regelbundet vid komplexa transaktioner av större fastighetsbestånd. För frågor angående M&A kontakta gärna Hannes Mellberg.

Tvistlösning

Fredersens tvistlösningsgrupp har omfattande erfarenhet av att hantera alla typer av kommersiella tvister. Vi bistår våra klienter i alla faser av en tvist, från tidiga processläges- och riskbedömningar och framställande eller bemötande av krav till förfaranden inför svenska domstolar och svenska eller internationella skiljenämnder. Utöver allmänna affärsjuridiska tvister har vi även stor erfarenhet av tvister som kräver särskild specialistkunskap som exempelvis fastighets- och entreprenadrättsliga tvister och tvister om reklam och immaterialrättsliga intrång. Vad gäller tvister som kräver expertis i utländsk rätt har vi väletablerade relationer med utländska advokatbyråer och vi kan därigenom skapa och leda integrerade team anpassade för den särskilda situationen. För frågor angående tvistlösning kontakta gärna Filip Funk.

Life science/IP

Flera av våra klienter är verksamma inom life science och vi har följt många av dem från idé till färdiga läkemedelsbolag. Inom life science finns det ett antal specifika avtalstyper och med vår erfarenhet och specialistkunskap har vi guidat våra klienter genom de olika utvecklingsfaserna. Vi har även mångårig erfarenhet av kommersialisering av immateriella rättigheter. Vi hjälper våra klienter, inom bl a livsmedelsindustrin, sport och detaljhandeln, att på bästa sätt skydda och förädla sina välkända varumärken. I samband med det bistår vi också i marknadsrättsliga frågor. För frågor angående Life Science/IP, kontakta gärna Jonas Kullgren.

Corporate Commercial

Inom Corporate Commercial erbjuder vi alla de juridiska tjänster som våra klienter behöver i den löpande verksamheten. Många av våra klienter ser oss som deras bolagsjurister som de kan stämma av alla typer av frågor med, stora som små. Exempelvis hjälper vi våra klienter med arbetsrätt, immaterialrätt (varumärke, upphovsrätt och marknadsrätt), entreprenadrätt, obeståndsrätt, IT-rätt, bank och finans, samt bolagsrätt. För frågor angående Corporate Commercial, kontakta gärna Jonas Kullgren.

Corporate Finance & Capital Markets

På Fredersen erbjuder vi ledande specialistkompetens i rollen som rådgivare till emittenter, investerare och andra aktörer på finansmarknaden vid publika emissioner och annan eget kapitalbaserad kapitalanskaffning samt upptagande till handel på både börs och andra handelsplatser. Vårt Corporate Finance-team har även specialistkompetens när det gäller publika bud. I börsintroduktioner och liknande kännetecknas vår rådgivning av ett mycket praktiskt inriktat och kostnadseffektivt förhållningssätt och vi hanterar ofta upprättande av prospekt. För frågor angående Corporate Finance & Captal Markets kontakta gärna Nina Johnsson.

Karriär på Fredersen

Fredersen erbjuder en stimulerande miljö för unga jurister med inriktning på affärsjuridik. Här får du som biträdande jurist tidigt direktkontakt med klienter och aktiv medverkan i uppdrag och transaktioner. Är du intresserad av att jobba hos oss, skicka in din ansökan till oss på jobb@fredersen.se med din bakgrund och intresseinriktning.

Studentpoolen erbjuder möjligheten att få en inblick i hur det är att arbeta på en affärsjuridisk byrå. Skicka din ansökan till studentpoolen@fredersen.se redan idag.

Kontakt

Besöksadress
Malmökontoret: Neptunigatan 82
Stockholmskontoret: Birger Jarlsgatan 8

E-post info@fredersen.se
Telefon 040 – 10 97 90

Postadress
Malmö:
Fredersen Advokatbyrå AB
Neptunigatan 82, SE-211 18 Malmö

Stockholm:
Fredersen Advokatbyrå AB
Birger Jarlsgatan 8, SE-114 34 Stockholm

Allmänna villkorIntegritetspolicy