Louise Kjellberg

Louise arbetar som biträdande jurist på byrån.


Titel
Mail
Mobilnr

BAKGRUND
Biträdande jurist, Fredersen, 2022-
Tingsmeritering, Växjö Tingsrätt, 2020-2022
Jurist, Serviceförvaltningen, Lunds kommun, 2020
Lunds universitet, Juristexamen, 2020