Martin Vidakovic

Martin arbetar som biträdande jurist på byrån.


Titel
Mail
Mobilnr

BAKGRUND

Biträdande jurist, Fredersen, 2023–
Trainee, Fredersen, 2021–2023
Junior analytiker, Carnegie Investment Bank, 2018–2021
Lunds universitet, Juristprogrammet, 2020–2024
Lunds universitet, Företags- och nationalekonomi, 2018–2020