Madeleine Odell

Madeleine arbetar som biträdande jurist på byrån.


Titel
Mail
Mobilnr

BAKGRUND
Biträdande jurist, Fredersen, 2022-
Stockholms universitet, Juristexamen, 2021
Södertörns högskola, Ekonomie kandidatexamen, 2015