Christina är VD för byrån.

Hannes är huvudsakligen verksam inom byråns M&A-avdelning men arbetar även med corporate finance & capital markets och corporate commercial.

Per arbetar på byråns avdelning för processer och skiljeförfaranden men arbetar även med corporate finance & capital markets och corporate commercial.

Louise arbetar som biträdande jurist på byrån.

Nina är huvudsakligen verksam inom byråns avdelning för corporate finance & capital markets men arbetar även med M&A och corporate commercial.

Filip är ansvarig för byråns avdelning för processer och skiljeförfaranden men arbetar även med corporate finance & capital markets och corporate commercial.

Jonas är ansvarig för byråns rådgivning avseende life science, IP och Corporate Commercial. Jonas är även med i byråns avdelning för tvister.

August arbetar som biträdande jurist på byrån.

Fredrik är verksam inom byråns avdelning för corporate finance & capital markets samt byråns M&A-avdelning.

Emma är verksam inom byråns avdelning för processer och skiljeförfaranden och arbetar även med arbetsrätt och corporate commercial.

Emma arbetar som paralegal på byrån.

Madeleine arbetar som biträdande jurist på byrån.

Anton är huvudsakligen verksam inom byråns M&A-avdelning samt inom corporate finance & capital markets men arbetar även med corporate commercial.

Daniella arbetar som kontorsansvarig på byrån och är även verksam inom marknadsföring.

Martin arbetar som trainee på byrån.

Lena är ekonomi- och redovisningsansvarig på byrån.