Christina är VD för byrån.

Hannes är ansvarig för byråns rådgivning avseende M&A men arbetar även med Corporate Finance & Capital Markets samt Corporate Commercial

Filip är ansvarig för byråns avdelning för processer och skiljeförfaranden men arbetar även med corporate finance & capital markets och corporate commercial.<

Penny arbetar som assistent  på byrån.

Per arbetar på byråns avdelning för processer och skiljeförfaranden men arbetar även med corporate finance & capital markets och corporate commercial.

August arbetar som biträdande jurist på byrån.

Jonas är ansvarig för byråns rådgivning avseende life science, IP och Corporate Commercial. Jonas är även med i byråns avdelning för tvister.

Caroline arbetar som biträdande jurist på byrån.

Fredrik är verksam inom byråns avdelning för corporate finance & capital markets samt byråns M&A-avdelning.

Madeleine arbetar som biträdande jurist på byrån.

Nina ansvarar för byråns rådgivning avseende Corporate Finance & Capital Markets och arbetar även med Corporate Commercial.

Louise arbetar som biträdande jurist på byrån.

Anton är huvudsakligen verksam inom byråns M&A-avdelning samt inom corporate finance & capital markets men arbetar även med corporate commercial.

Daniella arbetar som kontorsansvarig på byrån och är även verksam inom marknadsföring.

Martin arbetar som biträdande jurist på byrån.

Lena är ekonomi- och redovisningsansvarig på byrån.