Christina är VD för byrån.

Hannes är ansvarig för byråns rådgivning avseende M&A men arbetar även med Corporate Finance & Capital Markets samt Corporate Commercial

Filip är ansvarig för byråns avdelning för processer och skiljeförfaranden men arbetar även med corporate finance & capital markets och corporate commercial.<

Penny arbetar som assistent  på byrån.

Per arbetar på byråns avdelning för processer och skiljeförfaranden men arbetar även med corporate finance & capital markets och corporate commercial.

August arbetar som biträdande jurist på byrån.

Jonas är ansvarig för byråns rådgivning avseende life science, IP och Corporate Commercial. Jonas är även med i byråns avdelning för tvister.

Caroline arbetar som biträdande jurist på byrån.

Fredrik är verksam inom byråns avdelning för corporate finance & capital markets samt byråns M&A-avdelning.

Madeleine arbetar som biträdande jurist på byrån.

Nina ansvarar för byråns rådgivning avseende Corporate Finance & Capital Markets och arbetar även med Corporate Commercial.

Louise arbetar som biträdande jurist på byrån.

Anton är huvudsakligen verksam inom byråns M&A-avdelning samt inom corporate finance & capital markets men arbetar även med corporate commercial.

Daniella arbetar som kontorsansvarig på byrån och är även verksam inom marknadsföring.

Martin arbetar som biträdande jurist på byrån.

Cesar arbetar som biträdande jurist på byrån.

Lena är ekonomi- och redovisningsansvarig på byrån.