Lena Wendel

Lena är ekonomi- och redovisningsansvarig på byrån.

Titel

Mail
Mobilnr
Ekonomiansvarig/auktoriserad redovisningskonsult
lena.wendel@fredersen.se
0702 44 36 20

BAKGRUND
Ekonomiansvarig, Fredersen, 2017-
Auktoriserad redovisningskonsult, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2006-2017
Redovisningskonsult, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2000-2005
Redovisningskonsult, Ekonomi-Data K. Olsson Redovisningsbyrå AB, 1984-2000