Hannes Mellberg

Hannes är ansvarig för byråns rådgivning avseende M&A.
Hannes bistår regelbundet klienter i såväl svenska som internationella transaktioner avseende bl.a. förvärv, investeringar, avyttringar, fusioner och joint ventures samt bistår klienter med rådgivning i samband med kapitalanskaffningar och börsnoteringar. Hannes biträder även återkommande såväl noterade som privata bolag i bolagsrättsliga och strategiska frågor samt i samband med bolagsstämmor och incitamentsprogram.

Titel
Mail
Mobilnr
Advokat/Partner
hannes.mellberg@fredersen.se
0706 77 72 75

BAKGRUND
Advokat/Partner, Fredersen, 2022-
Advokat, Fredersen, 2018-2022
Associate, Advokatfirman Cederquist, Stockholm, 2017-2018
Biträdande jurist, Fredersen, 2014-2017
Lunds universitet, jur kand, 2014