Anton Walfridsson

Anton bistår regelbundet klienter i transaktioner avseende bl.a. förvärv, investeringar, avyttringar och fusioner samt bistår klienter med rådgivning i samband med kapitalanskaffningar och börsnoteringar. Anton biträder även återkommande såväl noterade som privata bolag i bolagsrättsliga frågor samt i samband med bolagsstämmor och incitamentsprogram.


Titel
Mail
Mobilnr

BAKGRUND

Advokat, Fredersen, 2022-
Biträdande jurist, Fredersen, 2019-2022
Lunds universitet, juristexamen 2019
Fastighetsmäklare, Erik Olsson Fastighetsförmedling, 2013-2015
Fastighetsmäklarexamen, 2013