Cesar Muldin

Cesar arbetar som biträdande jurist på byrån.


Titel
Mail
Mobilnr

BAKGRUND

Biträdande jurist, Fredersen, 2023-
Lunds Universitet, Juristexamen, 2023