SPECIALISTOMRÅDEN

M&A

Bolagstransaktioner tenderar att bli allt mer komplexa, vilket ställer högre krav på kompetent rådgivning genom hela processen. På Fredersen företräder vi regelbundet såväl köpare som säljare samt deras finansiärer. Vi erbjuder kvalificerad projektledning med förhandling och dokumentation. Att vi tar ett helhetsansvar… Läs mer

CORPORATE FINANCE & CAPITAL MARKETS

Fredersen har skaffat sig ledande specialistkompetens som rådgivare till emittenter, investerare och andra aktörer på finansmarknaden vid publika emissioner och annan eget kapitalbaserad kapitalanskaffning samt upptagande till handel på både börs och andra handelsplatser. Vårt Corporate Finance-team har även specialistkompetens när det gäller publika bud. Vår styrka sitter i förmågan att… Läs mer

TVISTELÖSNING

Tvister är ibland en oundviklig del av affärslivet. På Fredersen ser vi tillsammans med vår klient till att lösa tvisten på bästa sätt utifrån de aktuella och givna förutsättningarna. Fredersens processgrupp hanterar alla typer av kommersiella tvister såväl i domstol som i skiljeförfaranden. Vi har stor erfarenhet av speciella processformer som arbetstvister och tvister om reklam och immaterialrättsliga intrång, men självklart även… Läs mer

CORPORATE COMMERCIAL

Fredersen agerar som en uttalad strategisk partner till våra klienter. Som sådan strävar vi alltid efter att förstå klientens verksamhet och affärer och vi värderar långsiktiga relationer högt. Vi arbetar nära våra klienter och vet att kvalificerad affärsjuridisk rådgivning inte enbart kräver skickliga jurister med specialistkompetens utan också gedigen branschkunskap och kommersiell förståelse… Läs mer

Fredersen Advokatbyrå Malmö Stockholm

M&A

Bolagstransaktioner tenderar att bli allt mer komplexa, vilket ställer högre krav på kompetent rådgivning genom hela processen. På Fredersen företräder vi regelbundet såväl köpare som säljare samt deras finansiärer. Vi erbjuder kvalificerad projektledning med förhandling och dokumentation. Att vi tar ett helhetsansvar… Läs mer

Fredersen Advokatbyrå Malmö Stockholm

CORPORATE FINANCE
& CAPITAL MARKETS

Fredersen har skaffat sig ledande specialistkompetens som rådgivare till emittenter, investerare och andra aktörer på finansmarknaden vid publika emissioner och annan eget kapitalbaserad kapitalanskaffning samt upptagande till handel på både börs och andra handelsplatser. Vårt Corporate Finance-team har även specialistkompetens när det gäller publika bud. Vår styrka sitter i förmågan att… Läs mer

Fredersen Advokatbyrå Malmö Stockholm

TVISTELÖSNING

Tvister är ibland en oundviklig del av affärslivet. På Fredersen ser vi tillsammans med vår klient till att lösa tvisten på bästa sätt utifrån de aktuella och givna förutsättningarna. Fredersens processgrupp hanterar alla typer av kommersiella tvister såväl i domstol som i skiljeförfaranden. Vi har stor erfarenhet av speciella processformer som arbetstvister och tvister om reklam och immaterialrättsliga intrång, men självklart även… Läs mer

Fredersen Advokatbyrå Malmö Stockholm

CORPORATE COMMERCIAL

Fredersen agerar som en uttalad strategisk partner till våra klienter. Som sådan strävar vi alltid efter att förstå klientens verksamhet och affärer och vi värderar långsiktiga relationer högt. Vi arbetar nära våra klienter och vet att kvalificerad affärsjuridisk rådgivning inte enbart kräver skickliga jurister med specialistkompetens utan också gedigen branschkunskap och kommersiell förståelse… Läs mer

OM FREDERSEN

Fredersen grundades 2006 av några av de bästa affärsjuristerna i södra Sverige med målet att kombinera hög kompetens med stort personligt engagemang, god service och hög grad av flexibilitet. Fredersen erbjuder kvalificerad affärsjuridisk rådgivning och service till stora och medelstora bolag, noterade såväl som onoterade. Vår höga grad av specialisering gör att vi kan erbjuda tjänster som ger våra klienter bättre förutsättningar att nå sina affärsmässiga mål. Som medlem i Multilaw (multilaw.com) har Fredersen tillgång till ett omfattande internationellt nätverk med framstående utländska advokatbyråer, vilket garanterar våra klienter högkvalitativ assistans vid internationella transaktioner och andra frågor av gränsöverskridande karaktär.

På Fredersen har vi den senaste tiden…

…agerat rådgivare vid M&A-transaktioner för bland andra Victoria Park, ZetaDisplay och HSB Malmö till ett sammanlagt värde om drygt 6 miljarder kronor

…haft rollen som legal rådgivare, och i flera fall även projektledare, vid ett antal publika emissioner

…fått förtroendet att under 2018 hålla ett femtontal årsstämmor för noterade bolag, varav flera noterade på NASDAQ OMX Stockholm

…haft rollen som legal rådgivare för Midsona vid ett publikt bud på Bringwell

…biträtt ZetaDisplay vid deras notering på NASDAQ OMX Stockholm samt biträtt vid ett antal listningar på First North och Aktietorget

OM FREDERSEN

Fredersen grundades 2006 av några av de bästa affärsjuristerna i södra Sverige med målet att kombinera hög kompetens med stort personligt engagemang, god service och hög grad av flexibilitet. Fredersen erbjuder kvalificerad affärsjuridisk rådgivning och service till stora och medelstora bolag, noterade såväl som onoterade. Vår höga grad av specialisering gör att vi kan erbjuda tjänster som ger våra klienter bättre förutsättningar att nå sina affärsmässiga mål. Som medlem i Multilaw (multilaw.com) har Fredersen tillgång till ett omfattande internationellt nätverk med framstående utländska advokatbyråer, vilket garanterar våra klienter högkvalitativ assistans vid internationella transaktioner och andra frågor av gränsöverskridande karaktär.

På Fredersen har vi den senaste tiden…

…agerat rådgivare vid M&A-transaktioner för bland andra Victoria Park, ZetaDisplay och HSB Malmö till ett sammanlagt värde om drygt 6 miljarder kronor

…haft rollen som legal rådgivare, och i flera fall även projektledare, vid ett antal publika emissioner

…fått förtroendet att under 2018 hålla ett femtontal årsstämmor för noterade bolag, varav flera noterade på NASDAQ OMX Stockholm

…haft rollen som legal rådgivare för Midsona vid ett publikt bud på Bringwell

…biträtt ZetaDisplay vid deras notering på NASDAQ OMX Stockholm samt biträtt vid ett antal listningar på First North och Aktietorget

KONTAKT

MALMÖ

Turning Torso

STOCKHOLM

Lästmakargatan 18

POSTADRESS

Fredersen Advokatbyrå AB Turning Torso SE-211 15 Malmö

FAX

040 – 23 20 03

TELEFON

040 – 10 97 90

REKRYTERING

Fredersen erbjuder en stimulerande miljö för unga jurister med inriktning på affärsjuridik. Hos oss får Du som biträdande jurist tidigt direktkontakt med klienter och aktiv medverkan också i större uppdrag och transaktioner. Våra biträdande jurister utbildas kontinuerligt, både internt och genom att delta i externa kurser. Om Du är intresserad av att börja jobba hos oss, sänd oss ett e-mejl med Din bakgrund och intresseinriktning till följande adress: jobb@fredersen.se

STUDENT

Vi söker kontinuerligt drivna studentmedarbetare som läser termin 4 eller senare på juristprogrammet och vill få en insikt i hur affärsjuridiken fungerar i praktiken. Uppgifterna varierar stort och ger en mångsidig arbetslivserfarenhet. Ett genuint intresse för affärsjuridik kombinerat med personlighet värdesätts högt hos oss.

Skicka in Din ansökan till studentpoolen@fredersen.se

LEDIGA TJÄNSTER

Vi har för tillfället ingen annonserad tjänst, men vi vill alltid komma i kontakt med möjliga framtida kollegor. Välkommen in med en spontanansökan till jobb@fredersen.se

KONTAKT

MALMÖ

Turning Torso

STOCKHOLM

Lästmakargatan 18

KONTAKTINFORMATION

TELEFON

040 – 10 97 90

POSTADRESS

Fredersen Advokatbyrå AB Turning Torso SE-211 15 Malmö

FAX

040 – 23 20 03

REKRYTERING

Fredersen erbjuder en stimulerande miljö för unga jurister med inriktning på affärsjuridik. Hos oss får Du som biträdande jurist tidigt direktkontakt med klienter och aktiv medverkan också i större uppdrag och transaktioner. Våra biträdande jurister utbildas kontinuerligt, både internt och genom att delta i externa kurser. Om Du är intresserad av att börja jobba hos oss, sänd oss ett e-mejl med Din bakgrund och intresseinriktning till följande adress: jobb@fredersen.se

STUDENT

Vi söker kontinuerligt drivna studentmedarbetare som läser termin 4 eller senare på juristprogrammet och vill få en insikt i hur affärsjuridiken fungerar i praktiken. Uppgifterna varierar stort och ger en mångsidig arbetslivserfarenhet. Ett genuint intresse för affärsjuridik kombinerat med personlighet värdesätts högt hos oss.

Skicka in Din ansökan till studentpoolen@fredersen.se

LEDIGA TJÄNSTER

Vi har för tillfället ingen annonserad tjänst, men vi vill alltid komma i kontakt med möjliga framtida kollegor. Välkommen in med en spontanansökan till jobb@fredersen.se