Maria Strömhage

Maria är ansvarig för byråns rådgivning avseende arbetsrätt och arbetar även med M&A och Corporate Commercial. Marias tidigare erfarenheter från såväl storbyrå som egen verksamhet gör att Maria kan erbjuda hjälp med att upprätta och förhandla de flesta typer av avtal som blir aktuella i ett bolags verksamhet.
Maria har också bred erfarenhet av olika typer av M&A-transaktioner, från due diligence-process till upprättande och förhandling av överlåtelseavtal, i olika branscher, inklusive fastighetstransaktioner. Med lång erfarenhet inom arbetsrätt hanterar Maria alla typer av arbetsrättsliga ärenden, såsom upprättande av anställningsavtal, uppsägningar, omorganisationer och incitamentsprogram till anställda.

Titel
Mail
Mobilnr

BAKGRUND
Advokat, Fredersen Advokatbyrå, 2018-
Egen advokatverksamhet, 2015-2018
Doktorandanställning, Lunds Universitet, 2014-2015
Biträdande jurist, Fredersen Advokatbyrå, 2007-2014
Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge KB, 2001-2006
Tingsmeritering, Malmö tingsrätt, 1999-2001
Lunds Universitet, jur kand, 1999