Nils Fredrik Dehlin

Nils Fredrik är, tillsammans med Nina Johnsson, ansvarig för byråns rådgivning avseende Corporate Finance & Capital Markets. Nils Fredrik arbetar primärt med våra noterade klienter eller med de klienter som har ett ägarintresse i noterade bolag. Efter att ha arbetat på såväl advokatbyrå som Nasdaq Stockholm har han stor kunskap om börsnoteringsprocessen och de noterade bolagens vardag.
Nils Fredrik har arbetat med aktiemarknadsfrågor och bolagsrätt under många år och biträder i alla steg i de publika bolagens börsresa – med IPO-förberedelser och börsnoteringar, med de dagliga frågorna som uppstår kring styrelsearbete, informationsgivning, MAR, bolagsstämmor, incitamentsprogram, men även med kapitalanskaffningar och publika bud.

Titel
Mail
Mobilnr

BAKGRUND
Advokat, Fredersen Advokatbyrå, 2020-
Advokat, Advokatfirman Vinge, Stockholm, 2017-2020
Surveillance Specialist, Nasdaq Stockholm, 2017
Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge, Stockholm, 2014-2017
Lunds universitet, juristexamen 2014