Vanessa Tellenmark

Vanessa arbetar som biträdande jurist på byrån.

Titel
Mail
Mobilnr
Biträdande jurist
vanessa.tellenmark@fredersen.se
0724 02 12 30

BAKGRUND
Biträdande jurist, Fredersen Advokatbyrå, 2019-
Lunds universitet, juristexamen, 2019