Oliver Cherek

Oliver arbetar som biträdande jurist på byrån.

Titel
Mail
Mobilnr
Biträdande jurist
oliver.cherek@fredersen.se
0720 92 09 04

BAKGRUND
Biträdande jurist, Fredersen Advokatbyrå, 2019-
Tingsmeritering, Nyköpings Tingsrätt, 2018-2019
Lunds universitet, Ekonomie kandidatexamen, Corporate Finance, 2018
Lunds universitet, juristexamen, 2016