Alva Ekelin

Alva arbetar som biträdande jurist på byrån. Tjänstledig för tingstjänstgöring.

Titel
Mail
Mobilnr
Biträdande jurist
alva.ekelin@fredersen.se
0727 17 77 26

BAKGRUND
Biträdande jurist, Fredersen Advokatbyrå 2018-
Lunds universitet, juristexamen 2018