COPYRIGHT/DISCLAIMER

Material som publiceras på Fredersens hemsida är endast avsett som allmän information och utgör inte, och skall heller inte användas vid, professionell rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat.

Eventuellt otillåtet användande av material på denna hemsida sker på användarens egen risk. Reproduktion, distribution, nyutgivning och återutsändning av material på Fredersens hemsida är förbjuden utan Fredersens medgivande.

Fredersen ansvarar inte och har inga förpliktelser för material eller tillgång till material på annan hemsida med länk till eller från denna hemsida.