Emma Lindh

Emma är specialiserad på tvistlösning och biträder byråns klienter i alla faser av en tvist. Hon företräder regelbundet klienter i domstolsförfaranden liksom i skiljeförfaranden. Hennes erfarenhet omfattar tvister inom en rad olika områden, såsom t.ex. entreprenadtvister och tvister om styrelse- och rådgivningsansvar. Därutöver biträder Emma våra klienter i arbetsrättsliga och allmänna affärsjuridiska frågor.

Titel
Mail
Mobilnr
Advokat
emma.lindh@fredersen.se
0703 22 92 76

BAKGRUND
Advokat, Fredersen, 2020-
Biträdande jurist, Fredersen, 2018-2020
Tingsmeritering, Malmö Tingsrätt, 2016-2018
Stockholms universitet, juristexamen, 2015